Formand / President
Morten Dige Have, Nordic Bulk Company A/S

Næstformænd / Vice Presidents
Morten Guldager, Guldager Consult
Hans Ove Skov, Skovs Korn A/S Korn- og Fodestofagentur
Henrik Stilund, Danish Agro a.m.b.a.
Mogens Frederiksen, DLG a.m.b.a.
Lars Boel, Copenhagen Merchants A/S

Voldgiften består, udover præsidiet, af ca. 35 menige medlemmer, som til daglig har deres virke i den danske og svenske korn- og foderstofbranche. Disse medlemmer stiller, sammen med præsidiet, deres ekspertise og tid til rådighed for Voldgiften vederlagsfrit.

Se oversigt over medlemmer / Member list

The Arbitration Committee, besides the President and Vice Presidents, consists of approximately 35 members, who all work in the Danish and Swedish grain and feedstuff sector. All members offer their expertise and time on a voluntary basis.