Om

Københavns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstofhandelen blev stiftet den 1. september 1883 af Handelskammerets (nu Dansk Erhverv) daværende formand, grosserer Moritz Melcior.

Den danske korneksport var stagneret i 1850’erne på grund af konkurrence fra USA og fra de russiske områder omkring Sortehavet. Jernbanen gjorde det nemlig nu muligt at transportere kornet til havne og dermed videre med skib til de europæiske markeder.

Den danske landbrugssektor indstillede sig gradvist på de ændrede vilkår og omlagde en del af driften til animalsk produktion, især svinekød og mælkeprodukter. Hertil blev det nødvendigt at importere foderstoffer, men der var mange problemer forbundet med dette. Kvaliteterne svingede, og ofte skete importen direkte via det lokale mejeri. Alle var derfor interesserede i hurtigt at kunne få afgjort stridigheder om varernes kvalitet, og dette førte til oprettelsen af et permanent voldgiftsudvalg for korn og foderstoffer på Børsen i København.

Siden blev der udarbejdet standardkontrakter. De københavnske slutsedler, i nutidens reviderede versioner, anvendes til såvel indenlandsk handel med korn og foderstoffer som til eksport.

About

The Copenhagen Adjudication and Arbitration Committee for the Grain and Feedstuff Trade was founded on September 1, 1883 by the Chairman of the Danish Chamber of Commerce, Moritz Melcior.

Danish grain exports had stagnated in the 1850s due to competition from the United States and from the Russian areas around the Black Sea. The railway now made it possible to transport the grain to ports and thus to the European markets.

The Danish agricultural sector gradually adjusted to the changed conditions and converted part of the operations to animal production, especially pork and dairy products. For this purpose, it was necessary to import feedstuffs, but there were many problems associated with this import. The qualities varied and often imports were made directly through the local dairy. Everyone was therefore interested in quickly deciding on the quality of the goods, and this led to the establishment of a permanent arbitration committee for grain and feedstuff on the Stock Exchange in Copenhagen.

Since then, standard contracts were drawn up. The Copenhagen Contracts, now in revised versions, are used in connection with domestic trade of grain and feedstuffs as well as export of Danish grain.